Đăng việc làm

Quảng cáo việc làm mang lại những lợi ích gì?

Lợi ích chính khi quảng cáo việc làm trên Indeed là tăng mức độ hiển thị. Việc làm được trả phí không bị đẩy xuống dưới theo thời gian trong kết quả tìm kiếm như việc làm miễn phí. Do mức độ hiển thị tăng lên theo thời gian, Việc làm trả phí giúp thu hút lượng đơn ứng tuyển gấp 3 lần so với việc làm không trả phí.* Nếu bạn đang gặp khó khăn khi tìm nhân sự hay cần tuyển dụng nhanh, quảng cáo việc làm trên Indeed sẽ tạo lợi thế lớn cho bạn trong cuộc cạnh tranh tìm kiếm nhân tài hàng đầu. 

Quảng cáo việc làm cũng cho phép nhà tuyển dụng kiểm soát mức độ hiển thị của việc làm bằng cách điều chỉnh ngân sách cho Việc làm trả phí. Mặc dù tất cả Việc làm trả phí luôn xuất hiện "mới" trong kết quả tìm kiếm, việc tăng ngân sách cho một việc làm giúp việc làm đó cạnh tranh hơn so với các việc làm tương tự. 

Việc làm trả phí cũng mang lại sự linh hoạt, cho phép nhà tuyển dụng điều chỉnh ngân sách hoặc ngừng chi tiêu bất cứ lúc nào.

*Dữ liệu Indeed (Hoa Kỳ)Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk