Đăng việc làm

Viết một mô tả công việc hiệu quả

Sử dụng chức danh và mô tả công việc thích hợp cho việc làm đăng tuyển là một trong những cách tốt nhất để tăng tần suất xuất hiện tới những ứng viên thích hợp trên Indeed. Bởi Indeed là một công cụ tìm kiếm, vì thế một chức danh hiệu quả và một mô tả công việc chi tiết sẽ giúp tạo ra tương thích tốt nhất với các từ khoá tìm kiếm của người tìm việc, kết quả là sẽ có nhiều hơn các ứng viên chất lượng click và nộp đơn cho việc làm của bạn.  

Tạo một chức danh hiệu quả:

  • Một chức danh hiệu quả là một chức danh cụ thể, rõ ràng
  • Mô tả loại công việc. Nếu bạn hướng tới người tìm việc có kinh nghiệm trong một ngành nhất định, nêu cụ thể ngành đó có thể giúp thu hút những ứng viên chất lượng hơn. Ví dụ, “Nhân viên kinh doanh dược phẩm" sẽ tốt hơn “Nhân viên kinh doanh"
  • Nêu cụ thể mức độ kinh nghiệm trong chức danh. Nếu bạn hướng tới ứng viên với một mức độ kinh nghiệm nào đó, bạn có thể nêu cụ thể điều này (Vd: Quản lý cấp cao)

Nên tránh những điều sau:

  • Chức danh như là một bản mô tả công việc
  • Các từ ngữ nội bộ, số tham khảo, và các chữ viết tắt mà không phổ biến với người tìm việc và không phải là những từ khoá được tìm kiếm
  • Dấu chấm than

Tạo một mô tả công việc hiệu quả:

Một mô tả công việc nên cụ thể sao cho ứng viên có thể xác định mình có đủ điều kiện cho vị trí này hay không. Mô tả công việc cũng nên bao gồm những thông tin quan trọng về công ty của bạn - văn hoá công ty và những quyền lợi cho nhân viên.

Một mô tả công việc hiệu quả thường trả lời các câu hỏi dưới đây:

Vị trí này đòi hỏi những điều gì và công ty như thế nào?

  • Sử dụng những từ khoá và điều kiện liên quan để mô tả nhiệm vụ và chức năng
  • Đem đến cho người tìm việc những cảm nhận, thông tin về văn hoá, phong cách của công ty

Tôi có đủ điều kiện cho việc làm này?

  • Nêu cụ thể trình độ học vấn và bằng cấp yêu cầu
  • Chỉ rõ số năm kinh nghiệm mong muốn

Muốn tìm hiểu thêm? Xem hướng dẫn của chúng tôi: 10 Tips For Crafting Top-Notch Job Content

 Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk