Đăng việc làm

Ứng dụng theo dõi từ trang web của bạn

Thiết bị theo dõi chuyển đổi là một mã javascript riêng biệt (pixel) thực hiện đếm các hồ sơ hoàn thiện bắt nguồn từ việc click vào việc làm đăng tuyển của bạn trên Indeed. Biết được số lượng ứng viên bạn có được từ Indeed sẽ giúp bạn dễ dàng đánh giá và so sánh độ hiệu quả của quảng cáo trên Indeed.

Thiết bị theo dõi chuyển đổi sẽ thu thập những dữ liệu nào?

  • Thiết bị theo dõi chuyển đổi sẽ thu thập trực tiếp những dữ liệu tổng hợp về các hồ sơ được nộp sau khi click vào việc làm đăng tuyển của bạn trên Indeed. Sẽ không có thông tin cá nhân nào của ứng viên được thu thập - đây chỉ đơn thuần là thiết bị tính khi nào một sự chuyển đổi đã xảy ra

Thêm Mã Theo dõi chuyển đổi như thế nào?

  • Indeed sẽ cung cấp một mã javascript riêng cho bạn
  • Mã này nên được thêm vào trang hiển thị sau khi ứng viên nộp hồ sơ trên trang web của bạn

Có cần làm gì khác sau khi Thiết bị theo dõi được cài đặt?

  • Thiết bị theo dõi sẽ tự động ghi lại số lượng hồ sơ các ứng viên từ Indeed
  • Vui lòng thông báo Indeed để chúng tôi có thể xác nhận mã đã được cài đặt và đang hoạt động


Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk