Đăng việc làm

Theo dõi chuyển đổi - Theo dõi

Theo dõi chuyển đổi là một mã tập lệnh java (pixel) duy nhất tính số lượng hồ sơ xin việchoàn chỉnh sau khi nhấp vào việc làm quảng cáo của bạn trên Indeed.com. Biết được số lượng ứng viên bạn có được từ Indeed sẽ giúp bạn dễ dàng đánh giá và so sánh hiệu quả của quảng cáo trên Indeed.

Theo dõi chuyển đổi sẽ thu thập những dữ liệu nào?

  • Theo dõi chuyển đổi sẽ thu thập những dữ liệu tổng hợp theo thời gian thực về các hồ sơ xin việc được nộp sau khi nhấp vào việc làm đăng tuyển của bạn trên Indeed.
  • Công cụ này không thu thập dữ liệu cá nhân hoặc riêng tư của người ứng tuyển. Đây chỉ đơn thuần là bộ đếm theo dõi số lần diễn ra chuyển đổi.

Làm cách nào để triển khai mã Theo dõi chuyển đổi?

  • Indeed sẽ cung cấp một mã tập lệnh java duy nhất cho bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin này.
  • Bạn nên thêm mã này vào trang hiển thị sau khi ứng viên nộp hồ sơ xin việc hoàn chỉnh trên trang web của bạn.

Tôi có cần thực hiện hành động nào khác sao khi cài đặt Theo dõi chuyển đổi không?

  • Theo dõi chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu ghi nhật ký hồ sơ xin việc từ Việc làm quảng cáo của bạn trên Indeed.
  • Vui lòng thông báo cho Indeed để chúng tôi có thể xác nhận mã đã được cài đặt và đang theo dõi hồ sơ xin việc đúng cách.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk