Đăng việc làm

Thời gian của một Việc làm được quảng cáo

Thời gian của một chiến dịch quảng cáo trên Indeed được dựa trên ngân quỹ hơn là dựa theo thời gian. Không có hợp đồng hoặc thời gian cam kết cho các Việc làm được quảng cáo.

  • Việc làm được quảng cáo trên Ngân quỹ nâng cao của bạn sẽ được hiển thị trên Indeed cho tới khi hết ngân quỹ việc làm.
  • Việc làm được quảng cáo trên Ngân quỹ đơn giản của bạn sẽ tự làm mới - ngân quỹ một ngày hoặc một tháng bạn đặt sẽ tự động làm mới vào ngày cuối mỗi tháng.
  • Nếu bạn đã có đủ ứng viên - hoặc đã thực hiện tuyển dụng - bạn có thể dừng hoặc đóng Việc làm được quảng cáo và chỉ bị thu phí cho số tiền bạn đã chi tới thời điểm đó.


Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk