Đăng việc làm

Thời gian hiển thị Việc làm quảng cáo

Quảng cáo trên Indeed dựa trên ngân quỹ thay vì dựa trên thời gian. Không có hợp đồng hoặc cam kết về thời gian cho các Việc làm quảng cáo.

  • Việc làm quảng cáo với Ngân quỹ nâng cao sẽ được hiển thị trên Indeed cho tới khi hết ngân quỹ cho việc làm đó.
  • Việc làm quảng cáo trên Ngân quỹ đơn giản sẽ tự làm mới - ngân quỹ hàng ngày hoặc hàng tháng mà bạn đặt sẽ tự động làm mới vào ngày cuối kỳ đã chỉ định.
  • Bạn có thể sử dụng tính năng ngày kết thúc để Indeed tự động xóa việc làm của bạn vào ngày được chỉ định.
  • Nếu đã có đủ ứng viên hoặc tuyển được người, bạn có thể tạm dừng hoặc đóng Việc làm quảng cáo và bạn sẽ chỉ bị tính phí cho tới thời điểm đó.


Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk