Đăng việc làm

Truy cập hoá đơn

Để chứng minh các chi phí từ Indeed của bạn, chúng tôi có cung cấp hoá đơn có thể in được trong tài khoản quảng cáo của bạn.

Để xem hoá đơn:

  1. Truy cập Indeed.com/hire và đăng nhập
  1. Click vào địa chị email của bạn phái trên cùng bên phải.
  2. Chọn “Tất cả hoá đơn" trong bảng chọn. Theo mặc định, trang này sẽ hiển thị chi phí trong tháng hiện tại.
  3. Bên phía phải trang, click “Thay đổi" để điều chỉnh thời gian để hiển thị các chi phí trước đó.
  4. Click “hoá đơn có thể in” để hiển thị hoá đơn của bạn. Đường dẫn này sẽ xuất hiện sau khi việc thanh toán đã được thực hiện.

Mẹo: Bạn phải đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của mình để truy cập hoá đơn của bạn.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk