Đăng việc làm

Sửa việc làm

Việc sửa việc làm đăng tuyển trên Indeed là rất dễ dàng. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Cách viết chức danh và mô tả công việc hiệu quả để đảm bảo việc làm của bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Sửa một việc làm

Để sửa chi tiết việc làm:

 1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
 2. Click vào đường dẫn “sửa việc làm" phía dưới việc làm bạn muốn thay đổi

Từ trang này bạn có thể:

 • Sửa chức danh, địa điểm và mô tả công việc
 • Sử dụng các lựa chọn định dạng như in đậm, nghiêng, và hoa thị để cải thiện giao diện của việc làm.
 • Thay đổi trạng thái của việc làm thành Mở, Đã dừng, hoặc Đã đóng bằng ô phía dưới mô tả công việc.

Ghi chú: Việc làm Đã dừng sẽ vẫn được hiển thị trên bảng quản trị của bạn. Việc làm Đã đóng sẽ được ẩn đi nhưng vẫn có thể xem bằng cách click vào “Hiển thị Đã đóng"

Sửa nhiều việc làm

Để sửa chi tiết việc làm hoặc đặt ngân quỹ:

 1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
 2. Chọn bất cứ việc làm nào bạn muốn cập nhật bằng cách click vào ô bên trái mỗi việc làm

Trạng thái:

 1. Chọn Mở, Đã dừng, hoặc Đã đóng
 2. Click OK để xác nhận thay đổi trạng thái

Ngân quỹ:

 • Thay đổi lựa chọn; thêm ngân quỹ hoặc đặt ngân quỹ một tháng cho một việc làm
 • Để thêm ngân quỹ, chọn một trong những mức ngân quỹ để xuất (100€, 200€ or 300€) hoặc đặt một ngân quỹ tự chọn. Sau đó click Thêm ngân quỹ.
 • Để đặt ngân quỹ một tháng, chọn số tiền bạn muốn chi một tháng rồi click Đặt.


Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk