Đăng việc làm

Báo cáo thực hiện

Để đánh giá hiệu quả của các Việc làm được quảng cáo trên Indeed, chúng tôi cung cấp báo cáo thực hiện trên tài khoản Indeed của bạn.

Để xem báo cáo thực hiện:

  1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
  2. Click vào "báo cáo thực hiện" gần phía cuối của tab Việc làm
  3. Chọn Việc làm được quảng cáo mà bạn muốn xem báo cáo
  4. Thay đổi phạm vi thời gian để xem các chỉ số trước đó

Lượt click: Số lần người tìm việc click vào Việc làm được quảng cáo của bạn để xem toàn bộ chi tiết việc làm

Số lần hiển thị: Số lần Việc làm được quảng cáo của bạn hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm

CTR (Click Through Rate): Tỷ lệ click trên số lần hiển thị

Chi phí/Click (Chi phí một click): Chi phí trung bình bạn phải trả cho một click vào việc làm của bạn

Chi phí: Tổng chi phí cộng dồn cho Việc làm được quảng cáo của bạn

Nộp đơn: Số lượng người tìm việc đã nộp đơn cho Việc làm được quảng cáo của bạn

Tỷ lệ nộp đơn: Tỷ lệ % số lượng người tìm việc nộp đơn sau khi click vào Việc làm được quảng cáo của bạn

Chi phí/Hồ sơ (Chi phí một hồ sơ): Tổng chi phí chia cho số lượng hồ sơ bạn nhận đượcBài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk