Đăng việc làm

Báo cáo hiệu quả

Để đánh giá hiệu quả của các Việc làm quảng cáo trên Indeed, chúng tôi cung cấp báo cáo hiệu quả trên tài khoản Indeed của bạn.

Cách xem báo cáo hiệu quả:

  1. Truy cập employers.indeed.com và đăng nhập
  2. Nhấp vào "Việc làm" ở đầu trang
  3. Nhấp vào "báo cáo hiệu quả" ở gần cuối tab Việc làm
  4. Chọn Việc làm quảng cáo mà bạn muốn xem xét từ menu thả xuống
  5. Thay đổi phạm vi ngày ở phía bên trái của trang để phản ánh các số liệu trước đó

Lượt nhấp: Số lần người tìm việc nhấp vào Việc làm quảng cáo của bạn để xem toàn bộ chi tiết việc làm

Lượt hiển thị: Số lần Việc làm quảng cáo của bạn hiển thị trong các kết quả tìm kiếm

CTR (Tỷ lệ nhấp): Tỷ lệ nhấp trên số lượt hiển thị

Chi phí/Lượt nhấp (Chi phí trễn mỗi lượt nhấp): Chi phí trung bình bạn phải trả cho một lượt nhấp vào việc làm của bạn

Chi phí: Tổng chi phí cộng dồn cho Việc làm quảng cáo của bạn              

Số lượng hồ sơ: Số lượng người tìm việc đã nộp hồ sơ cho Việc làm quảng cáo của bạn

Tỷ lệ nộp hồ sơ: Tỷ lệ % số lượng người tìm việc nộp hồ sơ sau khi nhấp vào Việc làm quảng cáo của bạn

Chi phí/Hồ sơ (Chi phí trên mỗi hồ sơ): Tổng chi phí chia cho số lượng hồ sơ bạn nhận đượcBài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk