Đăng việc làm

Thuế Giá trị gia tăng (Khách hàng EU)

Trụ sở chính của Indeed Châu Âu được đặt tại Dublin, Ireland và được điều hành theo Luật pháp Ireland. Theo đó chúng tôi được yêu cầu áp dụng thuế VAT (Thuế giá trị gia tăng) cho tất cả các chi phí quảng cáo.

  • Người quảng cáo Ireland được yêu cầu trả VAT và phải nhập một số VAT hợp lệ trên tài khoản
  • Người quảng cáo từ các nước thành viên của EU bị thu 0% thuế VAT, theo số VAT hợp lệ trên tài khoản
  • Người quảng cáo từ các nước ngoài EU không bị yêu cầu đóng thuế VAT và mục VAT sẽ không hiển thị trên tài khoản của bạn

Vui lòng đảm bảo rằng bạn bị thu mức phí VAT chính xác trên số lượt click bạn nhận được từ Quảng cáo của mình bằng cách thêm số VAT của công ty bạn lên tài khoản Indeed khi có thể.

Để thêm số VAT:

  1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
  2. Chọn Thông tin hoá đơn (phía trên bên phải)
  3. Nhập số VAT vào mục thích hợp và click “Tiếp tục" để cập nhật tài khoản của bạn


Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk