Đăng việc làm

Chọn một loại tiền

Indeed hiện tại chấp nhận các loại tiền sau theo địa điểm thực hiện xuất hoá đơn:

 • Địa điểm xuất hoá đơn: Mỹ
  • Loại tiền: USD
 • Địa điểm xuất hoá đơn: Brazil
  • Loại tiền: BRL
 • Địa điểm xuất hoá đơn: Ấn Độ
  • Loại tiền: INR
 • Địa điểm xuất hoá đơn: Ireland
  • Loại tiền: USD, EUR, GBP, CAD, AUD, CHF, JPY
 • Địa điểm xuất hoá đơn: Singapore
  • Loại tiền: USD, JPY, AUD, SGD

Nhà quảng cáo lần đầu - Khi bạn thực hiện quảng cáo việc làm lần đầu tiên với Indeed, bạn sẽ được hỏi về loại tiền bạn sử dụng.

Nhà quảng cáo hiện tại - Để chuyển loại tiền, vui lòng gửi yêu cầu qua mẫu Liên hệ với chúng tôi. Việc thay đổi loại tiền được thực hiện trong những ngày đầu tiên của mỗi tháng. Chúng tôi sẽ phản hổi yêu cầu của bạn sau khi thay đổi đã được thực hiện.

Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk