Đăng việc làm

Hướng dẫn Bảng Việc làm

Mục đích của Indeed là để người tìm việc kết nối trực tiếp với công việc thực sự mà họ quan tâm, càng nhanh càng tốt.  Những hướng dẫn này có thể giúp đảm bảo người tìm việc có kinh nghiệm trên Indeed sẽ được đưa trực tiếp và ngay lập tức đến các công việc thực tế và phần nộp đơn xin việc mà không đòi hỏi phải xem xét hoặc thông tin không cần thiết.  Danh sách này là các ví dụ minh họa quan trọng nhưng không đầy đủ.

 

Hướng dẫn Công việc

 • Chỉ bao gồm những công việc hiện trả lương trực tiếp được đưa lên bảng việc làm của bạn bởi các đại diện công ty có thẩm quyền
 • Kể từ ngày 4/1/2019, Indeed sẽ không xem xét đưa các yêu cầu Trang tìm việc vào trang web nữa.
 • Bao gồm dữ liệu đầy đủ cho công việc như tên công ty, vị trí, chức vụ và mô tả công việc đầy đủ
 • Mỗi khi vào trang web của bạn, người tìm việc sẽ có thể xem toàn bộ mô tả công việc mà không yêu cầu phải đăng nhập hoặc đăng ký
 • Không mất phí khi nộp đơn xin việc
 • Nộp đơn xin việc phải thật sự đơn giản và chỉ yêu cầu các thông tin cần thiết
 • Nộp đơn xin việc phải được thực hiện trực tiếp trên Bảng Việc làm và người tìm việc sẽ không bị chuyển đến bất kỳ trang web nào khác
 • Kể từ ngày 4/1/2019, Indeed sẽ không chấp nhận nội dung Trang tìm việc thông qua các bên thứ ba hoặc đối tượng sử dụng sản phẩm của bên thứ ba trong nguồn tin việc làm của mình.
  • Trang tìm việc hiện tại đã có mặt trên Indeed trước ngày 4/1/2019 phải cung cấp cho chúng tôi XML trực tiếp nếu không sẽ bị xóa.

 

Hướng dẫn trang Web

 • Thông tin cá nhân và riêng tư của người tìm việc phải được bảo vệ và chỉ được sử dụng để kết hợp với tìm kiếm hoặc nộp đơn xin việc
 • Không bao gồm các trang web đăng công việc miễn phí, các trang web "thu thập thông tin" hoặc phân phối lại công việc từ các trang web khác
 • Trang web của bạn nên có trang liên hệ rõ ràng với địa chỉ thật và không được sử dụng quảng cáo gian lận hoặc quá mức
 • Quảng cáo không được phô trương và không làm cho người tìm việc sao lãng khỏi phần mô tả và nộp đơn
 • Trang web của bạn cũng phải thể hiện mức lưu lượng truy cập hợp lý tương ứng với số lượng công việc
 • Indeed phải có sự linh hoạt để bảo vệ người tìm việc khỏi các danh sách việc làm không có thực, không đầy đủ, hoặc đòi hỏi thông tin không cần thiết.  Nếu Indeed thấy có bất kỳ bảng việc làm nào không hiểu được mục tiêu này, dựa trên những điều trên và dưới

 

Indeed sẽ loại bỏ những công việc hoặc bảng việc làm đó để bảo vệ người tìm việc.  Bằng cách đính kèm công việc của họ trên Indeed, bảng việc làm hiểu điều này và đồng ý với nó.  Đặc biệt, Indeed có quyền xóa khỏi trang web bất kỳ công việc nào không tuân thủ các nguyên tắc này hoặc dẫn đến khiếu nại hoặc làm phiền người dùng quá mức. Đính kèm công việc từ trang web của bạn vào thời điểm này không đảm bảo bạn có thể đính kèm công việc của mình vào thời điểm khác.  Xin lưu ý, thời điểm này Indeed không còn chấp nhận yêu cầu cho các Bảng Việc làm mới để nội dung của họ có sẵn trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi trên trang web tại Hoa Kỳ.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk