Đăng việc làm

Chỉnh sửa Trang công ty của tôi

Sau khi xác nhận Trang công ty, việc thực hiện thay đổi sẽ rất đơn giản. Chúng tôi đã gửi kèm hướng dẫn từng bước ở bên dưới để giúp bạn bắt đầu.

Sửa Trang công ty của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Indeed của bạn.
 2. Click vào tab "Trang công ty" ở đầu trang.
 3. Click vào "Sửa trang" ở bên phải Trang công ty của bạn.

Đăng ảnh đầu trang:

 1. Click vào "Sửa trang" ở bên phải Trang công ty của bạn.
 2. Chọn "Chọn ảnh" ở dưới mục "Ảnh đầu trang".
 3. Chọn ảnh đầu trang của bạn và chọn "Mở".

MẸO: Ảnh đầu trang phải có kích thước tối thiểu là 980x200 pixel và có thể thay đổi kích thước cho phù hợp với trang. Bạn nên đăng ảnh có định dạng JPEG.

Đăng logo công ty:

 1. Click vào "Sửa trang" ở bên phải Trang công ty của bạn.
 2. Chọn "Chọn ảnh" ở dưới mục "Logo".
 3. Chọn logo của bạn và chọn "Mở".

MẸO: Logo nên có kích thước tối thiểu là 400x160 pixel và có thể thay đổi kích thước cho phù hợp với trang. Bạn nên đăng ảnh có định dạng JPEG.

Đăng nội dung tùy chỉnh:

 1. Click vào "Sửa trang" ở bên phải Trang công ty của bạn.
 2. Chọn "Video", "Ảnh" hoặc "Văn bản" dưới đề mục "Nội dung tùy chỉnh".
 3. Đăng tập tin hoặc chèn văn bản và click "Lưu".

MẸO: Bạn nên đăng ảnh có định dạng 16:9 và JPEG. Để thay đổi thứ tự hiển thị nội dung tùy chỉnh, click vào mũi tên bên cạnh mỗi mục sau khi đăng lên.

Tích hợp tài khoản mạng xã hội:

 1. Click vào "Sửa trang" ở bên phải Trang công ty của bạn.
 2. Chọn "Sửa" dưới mục "Đường dẫn" của trang.
 3. Chèn URL trong tài khoản Twitter/Facebook của bạn.
 4. Click "Lưu". Feed của bạn sẽ tự động hiển thị trên Trang công ty.

Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk