Đăng việc làm

Quản lý đánh giá về nhà tuyển dụng

Với hơn 100 triệu đánh giá và xếp hạng, người tìm việc tin tưởng Trang công ty cung cấp cho họ thông tin tin cậy và xác thực về các nhà tuyển dụng tiềm năng. Khuyến khích nhân viên hiện tại đánh giá công ty để giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật hơn các nhà tuyển dụng khác. Với Trang công ty đã xác nhận, bạn có thể trả lời đánh giá, có cơ hội cảm ơn người đánh giá và trả lời mọi bình luận của người đánh giá.

Trả lời đánh giá về nhà tuyển dụng:

  1. Click "Thêm bình luận" ở phần dưới cùng của đánh giá.
  2. Nhập trả lời của bạn vào ô nhập văn bản có sẵn.
  3. Click "Thêm bình luận" để đăng câu trả lời của bạn.

Những lời khuyên khi trả lời đánh giá về nhà tuyển dụng:

  1. Nếu bạn quyết định trả lời đánh giá, hãy trả lời kịp thời.
  2. Hãy luôn tích cực. Cảm ơn người đánh giá đã chia sẻ trải nghiệm của họ.
  3. Luôn chuyên nghiệp. Tất cả mọi người đều xem được câu trả lời của bạn.
  4. Đừng cố gắng trả lời những người đánh giá hiếu thắng.
  5. Tìm cách giải quyết vấn đề offline nếu có thể.
  6. Yêu cầu nhân viên xếp loại đánh giá là có ích/không có ích. Những đánh giá được xếp loại là "có ích hơn" được nêu bật để người tìm việc dễ thấy.


Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk