Đăng việc làm

Đăng việc làm

Đăng việc làm trên Indeed là cách nhanh nhất để đưa việc làm của bạn đến với hàng triệu người tìm việc. Bạn có thể đăng hoàn toàn miễn phí* hoặc quảng cáo việc làm của mình và chỉ trả phí khi người tìm việc click vào việc làm của bạn.

Để đăng việc làm nếu bạn đã có tài khoản Indeed:

 1. Truy cập employers.indeed.com và đăng nhập
 2. Click “Đăng việc làm” phía trên bên phải của trang
 3. Nhập các thông tin việc làm trên trang sau đó và click “Tiếp tục”
 4. Nhập các yêu cầu cho việc làm trên trang sau đó và click “Tiếp tục”
 5. Duyệt việc làm của bạn trên trang sau đó và click “Xác nhận”

Để đăng việc làm nếu bạn không có tài khoản Indeed:

 1. Truy cập vn.indeed.com/tuyển-dụng
 2. Click “Đăng việc làm”
 3. Tạo một tài khoản Indeed
 4. Nhập các thông tin việc làm trên trang sau đó và click “Tiếp tục”
 5. Nhập các yêu cầu cho việc làm trên trang sau đó và click “Tiếp tục”
 6. Duyệt việc làm của bạn trên trang sau đó và click “Xác nhận”

Sau khi bạn hoàn thành một số thông tin khác về tài khoản và chọn cài đặt ngân quỹ của mình, việc làm của bạn sẽ hiển thị trên Indeed ngay sau đó.

* Phụ thuộc vào các điều khoản của chúng tôi.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk