Đăng việc làm

Cách sử dụng mẫu tin nhắn có sẵn

Mẫu tin nhắn có sẵn giúp bạn cá nhân hóa từng tin nhắn gửi cho ứng viên bằng cách đưa vào các thuộc tính cụ thể về việc làm hoặc ứng viên, ví dụ như tên ứng viên và chức danh. Với mẫu tin nhắn có sẵn, bạn có thể lưu và gửi mẫu cho nhiều ứng viên mà không phải thay thế chi tiết về việc làm hoặc ứng viên theo cách thủ công.

Những mẫu có sẵn bao gồm:

  • {TÊN_ỨNG_VIÊN} → điền tên của ứng viên
  • {CHỨC_DANH} → điền chức danh công việc
  • {ĐỊA_ĐIỂM_LÀM_VIỆC} → điền địa điểm làm việc mà ứng viên nộp đơn
  • {TÊN_CÔNG_TY} → điền tên công ty

Tin nhắn mẫu:

Tiêu đề:

Hồ sơ xin việc cho vị trí {CHỨC_DANH} tại {ĐỊA_ĐIỂM_LÀM_VIỆC}

Nội dung:

Xin chào {TÊN_ỨNG_VIÊN},

Cảm ơn bạn đã nộp hồ sơ xin việc tới {TÊN_CÔNG_TY}! Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn sẵn sàng làm việc vào giờ nào trong tuần không?

Nội dung ứng viên sẽ thấy:

Chủ đề:

Hồ sơ xin việc cho vị trí Bếp trưởng tại New York, NY

Nội dung:

Xin chào Julia Child,

Cảm ơn bạn đã nộp đơn xin việc tới The French Bistro! Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn sẵn sàng làm việc vào giờ nào trong tuần không?

 Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk