Đăng việc làm

Cách sử dụng phần giữ chỗ (placeholder) trong tin nhắn

Phần giữ chỗ trong tin nhắn giúp bạn cá nhân hóa từng thông báo gửi cho ứng viên bằng cách đưa vào các thuộc tính cụ thể về công việc hoặc ứng viên, ví dụ như tên ứng viên và chức danh công việc. Với phần giữ chỗ trong tin nhắn, bạn có thể lưu mẫu và gửi cho nhiều ứng viên mà không phải thay thế từng chi tiết về việc làm hoặc ứng viên.

Những phần giữ chỗ hiện có:

  •      {TÊN_ỨNG_VIÊN} → điền tên của ứng viên
  •      {CHỨC_DANH} → điền chức danh công việc
  •      {ĐỊA_ĐIỂM_LÀM_VIỆC} → điền địa điểm làm việc mà ứng viên nộp đơn
  •      {TÊN_CÔNG_TY} → điền tên công ty

Tin nhắn mẫu:

Tiêu đề:

Hồ sơ xin việc cho vị trí {CHỨC_DANH} tại {ĐỊA_ĐIỂM_LÀM_VIỆC}

Nội dung:

Xin chào {TÊN_ỨNG_VIÊN},

Cảm ơn bạn đã nộp hồ sơ xin việc tới {TÊN_CÔNG_TY}! Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn sẵn sàng làm việc vào giờ nào trong tuần không?

Nội dung ứng viên sẽ thấy:

Tiêu đề:

Hồ sơ xin việc cho vị trí Tổng thống tại Washington, DC

Nội dung:

Xin chào Barack Obama,

Cảm ơn bạn đã nộp đơn xin việc tới Nhà Trắng! Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn sẵn sàng làm việc vào giờ nào trong tuần không?

Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk