Đăng việc làm

Đăng việc làm miễn phí và quảng cáo việc làm

Indeed cung cấp danh sách việc làm tự nhiên miễn phí* cho một số nhà tuyển dụng. Indeed có tiêu chuẩn chất lượng cho bất kỳ việc làm nào và có thể giới hạn số việc làm miễn phí được phép đăng đối với bất cứ ai. Nhà tuyển dụng có thể chọn quảng cáo việc làm để nhận được khả năng hiển thị tối đa tới những người tìm việc phù hợp cho những việc làm này.

Việc làm được quảng cáo xuất hiện ở các vị trí nổi bật hơn và có mức độ hiển thị tốt hơn. Điều này giúp tăng sự quan tâm, lượt xem và lượng hồ sơ xin việc.

Việc làm tự nhiên là những việc làm có thể được đăng miễn phí. Những việc làm này mất khả năng hiển thị theo thời gian, vì chúng trở nên ít phù hợp với người tìm việc của chúng tôi hơn, trong khi Việc làm được quảng cáo luôn được làm nổi bật hơn trong kết quả tìm kiếm.

Lưu ý rằng cả Việc làm được quảng cáo và Việc làm tự nhiên:

  • Xuất hiện trong kết quả tìm kiếm chung trên web và trên các thiết bị di động
  • Đưa ra lựa chọn để nộp hồ sơ xin việc từ web hoặc các thiết bị di động
  • Được liên kết tới bảng quản trị của tài khoản, nơi nhà tuyển dụng có thể quản lý ứng viên của họ

Xin lưu ý: Nếu bạn chọn đăng việc làm miễn phí, bạn có thể bỏ qua cài đặt ngân sách trên trang Quảng cáo việc làm và chọn "Giữ việc làm này miễn phí".

*Các điều khoản, điều kiện, tiêu chuẩn chất lượng và giới hạn sử dụng được áp dụng cho tất cả việc làm đăng tuyển; xem các điều khoản của Indeed để biết chi tiết.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk